วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Compaq Pressario CQ40 intel/AMD chipset for window XP drivers

1.AMD Chipset VGA
download:

2.Intel_VGA-32-CQ45INTEL
download:

3.Audio
download:

4.WLAN
download:


5.LAN
download:


6.Modem
download:


7.VGA GegorceG105M103m.
download:


8.BTOOTH
download:


8.Card Reader
download: 


10.7-Unknown-DevicesDriver
download:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น